عمليات ساخت هنرستان شهداي بانك مسكن گلبهار پايان يافت

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هنرستان دخترانه شهداي بانك مسكن در گلبهار با مشاركت شركت عمران، بانك مسكن و سازمان نوسازي مدارس به اتمام رسيد. مهندس گريواني معاون فني و عضو هيات مديره اين شركت در اين خصوص گفت: اين هنرستان در زميني به مساحت ۳۰۰۰  …

توضیحات بیشتر »

اجراي عمليات پياده رو سازي تعاوني هاي مسكن مهر در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور مساعدت به ساكنين تعاوني مسكن مهر ۴۳۸ واحدي فرهنگيان شماره ۲ و طرقبه شانديز عمليات پياده روسازي اين پروژه  توسط واحد فني و اجرايي شركت عمران در حال اجرا میباشد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت هسا در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي ۴۳۸ واحدي شركت هسا در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت برج فيروزه اي در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي شركت برج فيروزه اي ۲۲۴ واحدي در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت احيا مسكن در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي ۱۸۲ واحدي شركت احيا مسكن خراسان در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

عمليات اجراي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجرايي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار در حال اجرا ميباشد. مهندس گريواني معاون فني و عضو هیئت مديره اين شركت در اين خصوص گفت: اين پارك در حاشیه بلوار استقلال و تقاطع بلوار فردوسي در مساحت دو هكتار و …

توضیحات بیشتر »

عمليات اجراي اسكلت گذاري مدرسه ۱۲ كلاسه محله ۱۷ گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اسكلت گذاري و تیر ریزی، ديوار چيني محوطه مدرسه ۱۲ كلاسه محله ۱۷ سايت مسكن مهر توسط پيمانكار واحد فني اجرايي شركت عمران در حال اجرا ميباشد.

توضیحات بیشتر »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها