عمليات اجراي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجرايي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار در حال اجرا ميباشد. مهندس گريواني معاون فني و عضو هیئت مديره اين شركت در اين خصوص گفت: اين پارك در حاشیه بلوار استقلال و تقاطع بلوار فردوسي در مساحت دو هكتار و …

توضیحات بیشتر »

عمليات اجراي اسكلت گذاري مدرسه ۱۲ كلاسه محله ۱۷ گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اسكلت گذاري و تیر ریزی، ديوار چيني محوطه مدرسه ۱۲ كلاسه محله ۱۷ سايت مسكن مهر توسط پيمانكار واحد فني اجرايي شركت عمران در حال اجرا ميباشد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر فرهنگیان شماره ۷ و ۸ در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي پروژه هاي تعاوني مسكن مهر فرهنگيان شماره ۷ و فرهنگيان شماره ۸ در گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات سفت كاري ساختمان پروژه كلينيك ويژه درماني گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجراي سفت كاري ساختمان پروژه كلينيك ويژه درماني گلبهار به اتمام رسيد. مهندس روحبخش مدير پروژه كلينيك ويژه درماني در اين خصوص گفت: با اتمام عمليات اجرايي سفت كاري همزمان اجرايي تأسیسات و نازك كاري اين پروژه در حال اجرا …

توضیحات بیشتر »

اجراي عمليات پياده رو سازي تعاوني هاي مسكن مهر در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي پروژه تعاوني مسكن ۲۲۵ واحدي مهر ۱۲ تقاطع بلوار شهيد كاوه و بلوار جمهوري در گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت در حال اجرا ميباشد.

توضیحات بیشتر »

عمليات خاك ريزي آيلند بلوار عطار جهت احداث فضاي سبز

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور ايجاد مقدمات اجراي فضاي سبز در فصل درخت كاري عمليات خاك ريزي آيلند بلوار عطار حد فاصل بلوار امام رضا و بلوار جمهوري اسلامي جهت احداث فضاي سبز توسط حوزه فضاي سبز شركت عمران شهر جديد گلبهار در حال …

توضیحات بیشتر »