خانه / تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس : کیلومتر ۳۵ جاده مشهد قوچان ، شهر جدید گلبهار ، بلوار ابن سینا ، نبش میدان ، شرکت عمران شهر جدید گلبهار

تلفن : ۳- ۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰

دورنگار : ۰۵۱۳۸۳۲۳۲۴۶

Email : info@golbahar-ntoir.gov.ir

مشاهده شماره تلفهای داخلی کارکنان شرکت

شماره تلفن ادارات و بانكهاي گلبهار

ارسال پیام

Print Friendly, PDF & Email

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها