خانه / تلفن های ضروری شهر گلبهار

تلفن های ضروری شهر گلبهار

              05138323330

شركت عمران گلبهار

              05138323348

دفتر امام جمعه

              05138323232

شهرداری گلبهار

              05138323370

سازمان آب و فاضلاب

              05138325444

اداره گاز

              05138323333

اداره مخابرات

              05138323254

كلانتري

              05138323001

شركت برق

              05138325523

آموزش و پرورش

              05138325131

نمايندگي بيمه تامين اجتماعي

              05138323298

خانه فرهنگ

              05138323254

مركز نيروي انتظامي

             05138323436

شورای اسلامی شهر گلبهار

              05138323330

درمانگاه خصوصي

                      137

ارتباط مردمی شهرداری گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها