خانه / معرفی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

معرفی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

شرکت عمران شهر جدید گلبهار در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی تأسیس شد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۶۲۱۶۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار را تصویب کرد.

شرکت عمران گلبهار شرکتی سهامی و دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی میباشد.

نشانی اینترنتی:

www.golbahar-ntoir.gov.ir

پست الکترونیکی:

info@golbahar-ntoir.gov.ir

golbahar_newtown@yahoo.com

کد پستی: ۹۳۶۵۱۶۳۱۳۱

تلفن: پیش شماره شهر (۰۵۱) و ۳-۳۸۳۲۳۳۳۰ و دورنگار ۳۸۳۲۳۲۴۶

آدرس شرکت: کیلومتر ۳۵ مشهد قوچان – شهر جدید گلبهار – بلوار استقلال – بلوار ابن سینا – میدان ابن سینا – شرکت عمران شهر جدید گلبهار

 

Print Friendly, PDF & Email

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها