خانه / اخبار / اطلاعيه مهم در خصوص واحدهاي مسكن مهر شهر جديد گلبهار

اطلاعيه مهم در خصوص واحدهاي مسكن مهر شهر جديد گلبهار

شركت عمران شهر جديد گلبهار در اجراي دستورالعمل اجرائي تبصره (۳) الحاقي به بند (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ هيات محترم وزيران، واحدهاي مسكن مهر ساخته شده يا در دست احداث با مشخصات ذيل را جهت ثبت نام متقاضيان واجد شرايط، معرفي و اعلام مي نمايد. متقاضياني كه تمايل به ثبت نام در پروژه هاي اعلامي را دارند مي توانند حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ با تكميل و تسليم فرم تقاضاي ثبت نام (به شرح زير) و ساير مدارك مورد نياز اعلامي، به نشاني قيد شده در رديف هر يك از پروژه هاي مورد تقاضا در ليست ذيل، مراجعه نمايند.

الف) شرايط متقاضي :

  • افراد متاهل يا سرپرست خانوار يا زنان خودسرپرست (داراي حداقل ۳۵ سال سن) كه از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از امكانات دولتي (زمين مسكوني يا واحد مسكوني) استفاده نكرده باشند.

ب) مدارك مورد نياز :

– ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي متقاضي و همسر و تسليم كپي تمام صفحات شناسنامه ها و پشت روي كارت هاي ملي

– ارائه اصل مدارك متقاضي دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تكفل و تسليم كپي آن

– تكميل و تسليم فرم تقاضاي ثبت نام متقاضيان (به شرح ذيل)

– ارائه معرفي نامه از شركت تعاوني (پس از تاييد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر واريز وجه مورد نظر توسط متقاضي) يا خود مالك در صورت انتخاب از پروژه هاي تعاوني ها يا خودمالكين

ج) فرم تقاضاي ثبت نام متقاضي : مطابق پيوست .     دانلود فایل مربوط به پیوست

توجه :

  1. ثبت نام متقاضي از طريق سامانه ثبت نام و واگذاري، صرفا پس از واريز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضي در مهلت مقرر، قطعي محسوب مي شود.
  2. متقاضي بايد در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانك عامل اقدام و ظرف مدت ۷ روز از تاريخ اعلام، حسب مورد به ميزان حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) مبلغ تقريبي آورده نقدي را به آن حساب واريز و مابقي سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد. در پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۵۰ درصد، مبلغ آورده متقاضي متناسب با پيشرفت فيزيكي خواهد بود.

قيمت نهايي براي تسويه حساب براساس قيمت تمام شده اي است كه در هر مورد توسط متوليان مسكن مهر (مطابق دستورالعمل هاي مرتبط) در نقاط مختلف اعلام مي شود.


دانلود فایل PDF مشخصات پروژه ها


*** توجه***

در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه از هرگونه واريز وجه به حساب شخصي انبوه سازان خودداري فرماييد . سهم آورده متقاضي مي بايست مستقيم به حسابي كه به نام خود متقاضي نزد بانك مسكن افتتاح شده است واريز گرديده و سپس با نظارت شرکت عمران شهر جدید گلبهار به حساب انبوه ساز منتقل گردد.

 01020304050607080910

 

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها