خانه / اخبار / مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه ادارات شهرستان چناران و گلبهار و تقدیر از مجمع مشورتی زنان این شهرستان در فرمانداری چناران انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، باحضور مهندس پرویزیان فرماندار چناران، قلیچی معاون فرماندار،خانم براتی نماینده امور بانوان در فرمانداری و خانم عباسی رئیس مجمع مشورتی زنان شهرستان چناران از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون ها مجمع مشورتی زنان و کارمندان زن نمونه ادارات شهرستان چناران، شهر جدید گلبهار و شهر گلمکان با اهدای لوح  تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این مراسم خانم سمانه زمانی کارمند شرکت عمران شهر جدید گلبهاربه عنوان عضو هیات رئیسه و ناظر اول مجمع مشورتی زنان شهرستان حضور داشته واز خانم ها کبری میرداد و منصوره زارع به عنوان کارمند زن نمونه این شرکت در این مراسم تقدیر و تشکر گردید.

مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار مراسم تقدیر و تشکر از کارکنان زن نمونه شرکت عمران شهر جدید گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها