خانه / اخبار / اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

پیاده رو سازی پروژه های مسکن مهر درودگران و مبلسازان گلبهاربه مساحت ۳۱۵۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار ، با عنايت به انجام پياده رو سازي پروژه هاي مسكن مهركه به عهده سازندگان ودرتعهد تعاوني هاي مربوطه هر پروژه بوده است، شركت عمران شهرجديد گلبهار  به منظور مساعدت به ساكنين مسکن های مهر منجمله تعاونی های ۲۷۲ واحدی  مهر درودگران و مبلسازان در محله ۲۰ گلبهار عمليات پياده رو سازي اين پروژه ها به متراژ ۳۱۵۰ متر مربع و هزينه اي بالغ بر ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال توسط واحد فني و اجرايي اين شركت به اتمام رسيد.

مهندس گریوانی مدیرعامل شرکت عمران گلبهار دراین خصوص گفت : انجام پیاده روسازی با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور تسهیل در امرعبور ومرور شهروندان شریف ساکن دراین پروژه هادرحال انجام یا به اتمام رسیده است.

اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها