خانه / اخبار / اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

اتمام قسمتی از عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر گلبهار

پیاده رو سازی پروژه های مسکن مهر ۷۰ (هوانیروز) و آبادگران پرواز گلبهار به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با عنايت به انجام پياده رو سازي پروژه هاي مسكن مهركه به عهده سازندگان و در تعهد تعاوني هاي مربوطه هر پروژه ميباشد، شركت عمران شهر جديد گلبهار به منظور مساعدت به ساكنين این پروژه ها منجمله تعاونی های ۵۰۱ واحدی آبادگران پرواز و مهر ۷۰ (هوانیروز) در محله ۱۵ مسکن مهر گلبهار عمليات پياده رو سازي اين پروژه به متراژ ۷۰۰۰ متر مربع و هزينه اي بالغ یک میلیارد چهارصد میلیون ريال توسط واحد فني و اجرايي اين شركت به اتمام رسيد.

مهندس گریوانی مدیرعامل شرکت عمران دراین خصوص گفت : انجام این عملیات پیاده روسازی در بیش از ۳۰ پروژه مسکن مهر و با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور تسهیل در امر عبور و مرور شهروندان شریف ساکن در این پروژه هادر حال انجام یا به اتمام رسیده است.

عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر عملیات پیاده روسازی تعاونی های مسکن مهر

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها