خانه / اخبار / اتمام عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ۳۰ درگلبهار

اتمام عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ۳۰ درگلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با عنايت به انجام پياده رو سازي پروژه هاي مسكن مهركه به عهده سازندگان و درتعهد تعاوني هاي مربوطه هر پروژه ميباشد،  شركت عمران شهرجديد گلبهار  به منظور مساعدت به ساكنين این پروژه هامنجمله تعاونی ۴۷۲ واحدی تعاوني مسكن مهر ۳۰ در محله ۱۷ گلبهار عمليات پياده رو سازي  آن به متراژ ۲۳۳۵متر مربع و هزينه اي بالغ بریک میلیاردو سیصد  میلیون ريال توسط واحد فني و اجرايي اين شركت به اتمام رسيد.

اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر 30 درگلبهار اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر 30 درگلبهار اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر 30 درگلبهار

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها