خانه / اخبار / اتمام عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر فرهنگيان ناحيه ۳ مشهد در گلبهار

اتمام عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر فرهنگيان ناحيه ۳ مشهد در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار ، با عنايت به انجام پياده رو سازي پروژه هاي مسكن مهركه به عهده سازندگان ودرتعهد تعاوني هاي مربوطه هر پروژه ميباشد، شركت عمران شهرجديد گلبهار  به منظور مساعدت به ساكنين این پروژه ها منجمله تعاونی۲۱۱ واحدی مسكن مهرفرهنگيان ناحيه ۳ مشهد در محله ۲۱ گلبهار عمليات پياده رو سازي  اين پروژه به متراژ  800 متر مربع و هزينه اي بالغ بر۴۴۰ میلیون ريال توسط واحد فني و اجرايي اين شركت به اتمام رسيد.

مهندس گریوانی مدیرعامل شرکت عمران دراین خصوص گفت : انجام این عملیات پیاده روسازی دربیش از ۳۰ پروژه مسکن مهر وباهزینه ای بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال به منظور تسهیل در امرعبور ومرور شهروندان شریف ساکن دراین پروژه هادرحال انجام یا به اتمام رسیده است .

اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر  فرهنگيان ناحيه 3 مشهد  در گلبهار اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر  فرهنگيان ناحيه 3 مشهد  در گلبهار اتمام  عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر  فرهنگيان ناحيه 3 مشهد  در گلبهار

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها