خانه / اخبار / مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

معارفه هومن گريواني مدير عامل شركت عمران شهر جديد گلبهار با حضور معاون وزير راه و شهرسازي انجام شد.
به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با حضور نريمان معاون وزير راه و شهر سازي و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، مهندس مقدوري معاون استاندار خراسان رضوي و مسئولين شهرستان چناران و گلبهار، هومن گريواني عضو هيأت مديره و معاون فني اين شركت بعنوان مدير عامل معرفي گرديد.
محسن نريمان در اين مراسم گفت: خبر خوبي كه براي مردم شهر گلبهار داريم اينست كه يك شركت سرمايه گذار ايتاليايي در خصوص ساخت بيمارستان در اين شهر با روش هايي كه  قانون جمهوري اسلامي اجازه ميدهد  اعلام آمادگي كرده است و تفاهم نامه آن در حال انعقاد ميباشد.
وي از دكتر دهقان نماينده شهرستان هاي چناران، گلبهار، گلمكان، طرقبه و شانديز جهت پيگيري  تخصيص بودجه مترو گلبهار تا مبلغ ۹۰۰ ميليارد ريال كه موجب سرعت پيشرفت عمليات اجرايي اين پروژه ميباشد تقدير و تشكر نمود.
مهندس مقدوري معاون استاندار خراسان رضوي در حاشيه اين مراسم گفت: چهار محور در زمينه رفاه براي مردم عزيز بايد در نظر بگيريم، امنيت كه در اين شهر انصافا به لحاظ امنيتي شرايط مثبتي و قابل قبول دارد، موضوع دوم بحث خدمات است، و بعد از آن اقتصاد است كه زمينه هاي اشتغال و ظرفيتهاي اقتصادي، شهر جديد گلبهار يكي از پرظرفيت ترين و يكي از ثروتمندترين موقعيت هاي استان ميباشد، بحث چهارم بحث اجتماعي است كه بايد در هدف گذاري هايمان و برنامه هاي توسعه شهر جديد گلبهار توجه ويژه اي به شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي انجام دهيم.
در پايان اين مراسم از خدمات ارزنده مهندس بنايي مدير عامل اسبق و سعيد حاجي محمدي سرپرست شركت عمران با اهداي لوح، تقدير و تشكر گرديد و حكم مدير عامل شركت عمران به مهندس هومن گريواني اعطاء گرديد.

 

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی گلبهار