خانه / اخبار / تجهيزات كنترل ترافيكي در شهر جدید گلبهار نصب گرديد

تجهيزات كنترل ترافيكي در شهر جدید گلبهار نصب گرديد

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، نصب تجهيزات كنترل ترافيكي در سطح شهر گلبهار توسط اداره حمل و نقل و ترافيك شركت عمران اجرا شد.

متحديان رئيس اداره حمل و نقل و ترافيك شركت عمران در خصوص نصب و اجراي اين تجهيزات گفت: ۱۷۳ هزار متر مربع خط كشي معابر، ۹۵۰۰ متر مربع خط كشي عابر پياده، ۱۵۰۰ مترمربع سرعت گير، ۶۲۰۰ عدد رفلكتور، ۴۲۰۰ عدد تابلوهاي انتظامي و اخباري، ۲۷۰۰ مترمربع سرعت كاه و ۸۰ عدد چراغ چشمك زن در ۱۰ تقاطع پر ترافيك با مبلغ ۶/۴۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال در سطح شهر گلبهار توسط اين شركت نصب و اجرا گرديده است.

13951014-02-02 13951014-02-01 13951014-02-04 13951014-02-03

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها