خانه / اخبار / اهداي خون در شهر جديد گلبهار

اهداي خون در شهر جديد گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، تیم سیار سازمان انتقال خون استان خراسان رضوي، به دعوت از شركت عمران شهر جديد گلبهار جهت دریافت خون اهدایی شهروندان گلبهاری در این شهر حاضر شد.

با توجه به امکانات کم فضاهای درمانی شهر، شرکت عمران فضایی برای دریافت خون اهدا کنندگان در اختیار تیم سیار اهداء خون قرار داد.

1395-08-13-01-1 1395-08-13-01-5 1395-08-13-01-4 1395-08-13-01-3 1395-08-13-01-2

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی گلبهار

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها