بایگانی/آرشیف روزانه: مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

لیست برندگان مزایده اراضی فراخوان شماره ۹۷/۰۳

لیست برندگان فراخوان 3-97

ردیف آگهی فراخوان نام و نام خانوادگی ردیف آگهی فراخوان نام و نام خانوادگی ۱ آقای احمدجمال خو ۲۵ سرکار خانم زینت پورفیض ۲ آقای جواد قاسم زاده ۳۰ آقای مرتضی خورشیدزاده ۳ آقای مرتضی نیک صفت ۳۱ خانم فاطمه طوفانی نژاد ۴ آقای عباس همتیان خیاط ۳۵ آقای رضا …

بیشتر بخوانید »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها