شرکت عمران شهر جدید گلبهار
بازديد از پروژه هاي عمراني افتتاحيه دهه فجر گلبهار

بازديد از پروژه هاي عمراني افتتاحيه دهه فجر گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، سعيد حاجي محمدي سرپرست شركت عمران شهر جديد گلبهار به همراه جمعي از مديران و معاونين اين شركت از پارك موضوعي و باغ ايراني اسلامي محله ۱۳ مسكن مهر گلبهار كه…

بازديد از اولين شهر بازي سر پوشيده آماده افتتاح شهر گلبهار

بازديد از اولين شهر بازي سر پوشيده آماده افتتاح شهر گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، سعيد حاجي محمدي سرپرست اين شركت به همراه مديران و معاونين از پروژه تجاري و اولين شهر بازي سر پوشيده آماده افتتاح در دهه مبارك فجر بازديد نمودند. حاجي محمدي در…

بازديد هاي هفته اي از پروژه هاي آماده افتتاح مسكن مهر گلبهار

بازديد هاي هفته اي از پروژه هاي آماده افتتاح مسكن مهر گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، سعيد حاجي محمدي سرپرست  شركت عمران شهر جديد گلبهار به همراه جمعي از مديران و معاونين اين شركت از پروژه هاي آماده افتتاح مسكن مهر گلبهار در دهه فجر سال ۱۳۹۵…