شرکت عمران شهر جدید گلبهار
ساخت ۲۲ ايستگاه اتوبوس در گلبهار انجام شد

ساخت ۲۲ ايستگاه اتوبوس در گلبهار انجام شد

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجرايي ساخت ايستگاه هاي اتوبوس در گلبهار به اتمام رسيد. رئيس اداره حمل و نقل و ترافیک شركت عمران شهر جديد گلبهار در اين خصوص گفت: به منظور مساعدت در…

بازدیدهای هفته اي از پروژه هاي عمراني و مسكن مهر گلبهار

بازدیدهای هفته اي از پروژه هاي عمراني و مسكن مهر گلبهار

هیئتی متشكل از نمايندگان استانداري، اداره كل تعاون و شركت عمران شهر جديد گلبهار از پروژه هاي عمراني، مسكن مهر و قابل افتتاح شهر جديد گلبهار بازديد نمودند. به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، در اين بازديد…

اجراي عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت احيا مسكن خراسان در گلبهار

اجراي عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت احيا مسكن خراسان در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور مساعدت به ساكنين مسكن ۳۳۱ واحدي شركت احيا مسكن خراسان در محله ۳۲ گلبهار عملیات پياده روسازي اين پروژه توسط واحد فني و اجرايي شركت عمران در حال اجرا…