بایگانی روزانه: دی ۵, ۱۳۹۵

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت هسا در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي ۴۳۸ واحدي شركت هسا در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت برج فيروزه اي در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي شركت برج فيروزه اي ۲۲۴ واحدي در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

اتمام عمليات پياده رو سازي مسكن مهر شركت احيا مسكن در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات پياده رو سازي ۱۸۲ واحدي شركت احيا مسكن خراسان در محله ۱۰ گلبهار توسط واحد فني و اجرايي این شركت به اتمام رسيد.

توضیحات بیشتر »

عمليات اجراي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، عمليات اجرايي تكميل پارك ورودي نيمه شمالي گلبهار در حال اجرا ميباشد. مهندس گريواني معاون فني و عضو هیئت مديره اين شركت در اين خصوص گفت: اين پارك در حاشیه بلوار استقلال و تقاطع بلوار فردوسي در مساحت دو هكتار و …

توضیحات بیشتر »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها