خانه / ۱۳۹۵ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

  دانلود "معيارهاي ارزيابي سرمايه گذاران در پروژه هاي مشاركتي" دانلود "فرم مشخصات پروژه- سربرگ شركت"

توضیحات بیشتر »

اطلاعيه مهم در خصوص واحدهاي مسكن مهر شهر جديد گلبهار

شركت عمران شهر جديد گلبهار در اجراي دستورالعمل اجرائي تبصره (۳) الحاقي به بند (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ هيات محترم وزيران، واحدهاي مسكن مهر ساخته شده يا در دست احداث با …

توضیحات بیشتر »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها