خانه / مزایده ها و مناقصه ها (صفحه 4)

مزایده ها و مناقصه ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران – خرید ریل مورد نیاز پروژه قطار حومه اي شهر جدید گلبهار

  دانلود اسناد مناقصه   دانلود مشخصات فنی  

توضیحات بیشتر »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها