خانه / مزایده ها و مناقصه ها

مزایده ها و مناقصه ها

لیست برندگان فراخوان ۹۷/۰۷

لیست برندگان فراخوان 97/07

برندگان محترم؛ حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ نسبت به واریز وجوه پیشنهادی اقدام و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد، به واحد حقوقی و املاک شرکت عمران گلبهار مراجعه فرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰ داخلی ۱۵۳ و ۱۵۴ تماس …

بیشتر بخوانید »

لیست برندگان فراخوان شماره ۹۷/۰۶

لیست برندگان فراخوان شماره ۹۷/۰6

برندگان محترم؛ حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ نسبت به واریز وجوه پیشنهادی اقدام و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد، به واحد حقوقی و املاک شرکت عمران گلبهار مراجعه فرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰ داخلی ۱۵۳ و ۱۵۴ تماس …

بیشتر بخوانید »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها