خانه / اخبار (صفحه 35)

اخبار

فراخوان احداث بخشی از زیرسازي و ابنیه فنی پروژه قطار برقی ۲۱+ ۳ تا ۵۰۰ + شهر جدید گلبهار از کیلومتر ۴۰

دانلود اسناد مناقصه  

توضیحات بیشتر »

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

  دانلود "معيارهاي ارزيابي سرمايه گذاران در پروژه هاي مشاركتي" دانلود "فرم مشخصات پروژه- سربرگ شركت"

توضیحات بیشتر »