خانه / اخبار (صفحه 30)

اخبار

برگزاري همايش كرامت انساني در سلامت روان

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، مركز بهداشت و درمان، شهرداري، آموزش و پرورش با همكاري شركت عمران، همايش دو روزه كرامت انساني در سلامت روان در سالن همايش هاي این شركت با حضور دكتر رسول افتخاري رئيس شبكه بهداشت و درمان چناران، مسئولين شهر و خانواده …

توضیحات بیشتر »

بازديد اعضاي كميته مناسب سازي فضاهاي شهري از پارك موضوعي در دست احداث محله ۱۳

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور ایجاد شهري بدون مانع و قابل دسترس همگان كميته مناسب سازي از پروژه هاي در دست احداث بازديد و نسبت به رفع موانع موجود و مناسب سازي فضاها جهت همگان بررسي و دستور کارهای لازم به پيمانكار مربوطه ارائه …

توضیحات بیشتر »

اجراي آسفالت معابر فاز دو (مسكن مهر)

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، اجراي آسفالت معابر اصلي و فرعي فاز دو سايت مسكن مهر در حال اجرا ميباشد. مهندس رجب زاده كارشناس واحد فني و اجرايي شركت عمران ضمن بازديد از مراحل اجراي آسفالت در اين خصوص گفت: از اول سال ۹۵ تا كنون …

توضیحات بیشتر »

بازديد از عمليات اجرايي قطعه دوم كال مياني

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، خانم مهندس شاهين فر مدير شهر سازي، مهندس برقچي رئيس اداره پيمان و رسيدگي، مهندس رجب زاده كارشناس فني و اجرايي شركت عمران از روند عمليات اجرايي قطعه دوم كال مياني شهر گلبهار بازديد نمودند. مهندس رجب زاده كارشناس فني و …

توضیحات بیشتر »

بازديد از اجرای عملیات پياده رو سازي مسكن هاي مهر گلبهار توسط شرکت عمران

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، خانم مهندس شاهين فر مدير شهرسازي، مهندس برقچي رئيس اداره پيمان و رسیدگی، مهندس دهقان كارشناس فني و اجرایی شركت عمران از روند اجراي پياده رو سازي مسكن هاي مهر توسط پيمانكاران اين شركت بازديد نمودند.

توضیحات بیشتر »

بازديد از اجراي اسكلت گذاری هنرستان محله ۳۴

به گزارش واحد روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، مهندس برقچي رئيس اداره پيمان و رسيدگي و عضو كميته نظارت فني و شهرسازي و مهندس دهقان كارشناس فني و اجرايي اين شركت از روند اجراي اسكلت گذاري هنرستان محله ۳۴ بازديد نمودند.

توضیحات بیشتر »

بازديد از پل هاي روگذر كال مياني محله ۱۶ و ۱۷ (سايت مسكن مهر)

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، خا نم مهندس شاهين فر مدير شهر سازي در رأس كميته نظارت فني و شهر سازي از پل هاي روگذر كال مياني بين محله ۱۶ و ۱۷ اين شهر بازديد نمودند. خانم مهندس شاهين فر در خصوص اجرای این پل ها …

توضیحات بیشتر »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها