شرکت عمران شهر جدید گلبهار

اخبار

نهال كاري پارك موضوعي باغ ايراني اسلامي در محله ۱۳ گلبهار

نهال كاري پارك موضوعي باغ ايراني اسلامي در محله ۱۳ گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، نهال كاري پارك موضوعي باغ ايراني اسلامي در محله ۱۳ مسكن مهر گلبهار جهت آماده سازي افتتاح اين پارك در دهه مبارك فجر در حال اجرا ميباشد. مهندس آرمات مدير فضاي…

آغاز اجرای عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ۱۲ در گلبهار

آغاز اجرای عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ۱۲ در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، به منظور مساعدت به ساكنين ۵۱۰ واحدي شركت تعاوني مسكن مهر ۱۲ در محله ۱۶ گلبهار عملیات اجراي پياده رو سازي اين پروژه توسط واحد فني و اجرايي شركت عمران شروع…

آغاز اجرای عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ولايت توس در گلبهار

آغاز اجرای عمليات پياده رو سازي تعاوني مسكن مهر ولايت توس در گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با عنايت به انجام پياده رو سازي پروژه هاي مسكن مهر که به عهده سازندگان و در تعهد تعاوني هاي مربوطه هر پروژه ميباشد، شركت عمران شهر جدید گلبهار به منظور…

تست مخزن ۵۰۰۰ متر مكعبي اختصاصي فضاي سبز شهر جديد گلبهار

تست مخزن ۵۰۰۰ متر مكعبي اختصاصي فضاي سبز شهر جديد گلبهار

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، آبگيري و تست مخزن ۵۰۰۰ متر مكعبي اختصاصي فضاي سبز شهر جديد گلبهار در حال اجرا ميباشد. مهندس گريواني مدير عامل شركت عمران شهر جديد گلبهار در اين خصوص گفت: اين…

مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار معرفي شد

معارفه هومن گريواني مدير عامل شركت عمران شهر جديد گلبهار با حضور معاون وزير راه و شهرسازي انجام شد. به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد گلبهار، با حضور نريمان معاون وزير راه و شهر سازي و مدير عامل…