خانه / راهنمای خدمات

راهنمای خدمات

اسناد ارزیابی کیفی متقاضیان ساخت واحدهای مسکن مهر به روش خود مالکی

اسناد ارزیابی کیفی متقاضیان ساخت واحدهای مسکن مهر به روش خود مالکی

این آگهی در صفحه ۱۴ روزنامه خراسان در مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ چاپ گردیده است

بیشتر بخوانید »

دستور العمل واگذاري قطعي عرصه واحدهاي مسكوني مهر ۹۹ ساله (اجاره داري) به متقاضيان

دستور العمل واگذاري قطعي عرصه واحدهاي مسكوني مهر 99 ساله (اجاره داري) به متقاضيان

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل به روز رسانی سایت شرکت

سایت رسمی شرکت عمران شهر جدید گلبهار بعنوان منبع ارائه آمار، اطلاعات، اخبار و رویدادهای مرتبط با شهر جدید گلبهار نظیر: اخبار، مزایدات و مناقصات، مسکن مهر، فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت، قوانین و مقررات، راهنمای خدمات، اعتبارات، اسناد توسعه ای، اولویت های پژوهشی، استخدام ها و امور منابع انسانی، …

بیشتر بخوانید »

رنگ زمینه

رنگ منو

رنگ زمینه نوشته ها